Cautare Informatii
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR

Sef serviciu: comisar sef de politie Popescu Viorel

1. Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor( pe scurt S.P.C.R.P.C.I.V.) au fost infiintate in baza Ordonantei de Guvern nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si competari prin Legea nr.362/2002 si a Hotararii de Guvern nr. 1767/2004, modificata prin HG nr. 661/2011, privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

 

2. S.P.C.R.P.C.I.V. sunt servicii publice, organizate la nivelul fiecarui judet, in structura aparatului propriu de specialitate al prefectului, facand parte integranta din organigrama Institutiei Prefectului.

 

3. Principalele atributii:

a. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere in condiţiile legii;

b. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, acertificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii;

c. constituie, actualizează şi valorifică registrul de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, în conformitate cuprevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la careRomânia este parte;

d. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilorlegale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

e. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor,instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

f. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţilorproprii;

g. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale;

h. în exercitarea atribuţiilor legale specifice, cooperează cu serviciile publice comunitare de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor si cu alte institutii implicate in domeniile de activitate.

 

4. Organigrama S.P.C.R.P.C.I.V. Brasov cuprinde : 6 ofiteri, 17 agenti si 2 personal contractual

a. Sef serviciu – comisar sef de politie Popesu Viorel;

b. Compartimentul Relatii publice si arhiva;

c. Compartimentul Regim Pemise de Conducere

d. Compartimentul Examinari;

e. Compartimentul Inmatriculare si Evidenta Vehicule;

f. Compartimentul informatic.

 

5. Program pentru publicul

 

Examinare proba teoretica

         Luni 8:30 – 12:00

Marti 8:30 – 12:00

Miercuri 8:30 – 12:00

Joi 8:30 – 12:00

Vineri 8:30 – 12:00

 

Ghiseele de permise, inregistrari dosare de examinare. Inmatriculari, transcrieri, radieri vehicule, duplicat certificat de înmatriculare, pierdere/pastrare nr inmatriculare, autorizarea provizorie pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor.

 

         Luni 8:30 – 12:00 12:30 – 16:30

Marti 8:30 – 12:00 12:30 – 16:30

Miercuri 8:30 – 12:00 12:30 – 18:00

Joi 8:30 – 12:00 12:30 – 16:30

Vineri 8:30 – 12:00 12:30 – 16:30

   

Preschimbare permis de conducere strain: ghiseul 2 sau 4

           Zilnic intre orele 12,30-14,00

 

 

 

Ghiseul eliberare documente 

Luni 9:30 - 16:30

Marti 9:30 - 16:30

Miercuri 10:30 - 18:30

Joi9:30 – 16:30

Vineri 9:30 – 16:30

 

Secretariat serviciu:

Luni - Vineri 10:00 – 12:00

 

Audiente sef serviciu: Sef serviciu: comisar sef de politie Popescu Viorel

 

Marti 10:00 – 12:00

 

6. Examinare proba practica:

Luni – Vineri in mun. Brasov;

A doua si a patra zi de joi din luna se efectueaza examinari si in mun. Fagaras.

Proba practica in vederea obtinerii permisului de conducere are urmatoarele locuri de

plecare:

- pentru categoria B din parcarea mall-ului Coresi Shopping Resort, situata pe strada Zaharia Stancu nr. 1, mun. Brasov;

- pentru categoria C, CE din incinta firmei SONAI din mun. Brasov str. Timis-Triaj nr. 50.

- pentru categoria A, A1, A2, AM – testarea conducerii in poligonul special amenajat din mun. Brasov str. Timis-Triaj nr. 50;

Pentru categoriile A, A1, A2, AM, B, C, CE - in municipiul Fagaras parcarea auto din fata Cetatii Fagarasului – loc de rezerva platoul din imediata apropiere a garii Fagaras.

Examinarea la proba practica se sustine pe tot parcursul anului 2017, conform dispozitiilor in vigoare.

 

7. Alte date:

  1. Sediul:         mun. Brasov, str. Turnului nr. 13
  2. Tel. Fix:       0268 314 806
  3. Fax              0268 319 526
  4. Tel. IC         68 1218
  5. Interior MAI:068 20695
  6. Email: inmatriculari@prefecturabrasov.ro si permise@prefecturabrasov.ro
  7. Site:             www.prefecturabrasov.ro

 

 

 


  Print