Cautare Informatii
Serviciul economic, resurse umane, informatic, relatii cu publicul si administrativ, achizitii publice

 
Organizare:

- Compartimentul financiar contabil

- Serviciul resurse umane , salarizare, achiziţii publice şi administrative

- Compartimentul informatic, relatii cu publicul

 

Atributii principale:

 - asigura prin compartimentul de specialitate relatia cu cetateanul si aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public;

- asigura activitatea de registratura pentru toate documentele adresate Institutiei Prefectului, asigura programarea cetatenilor la audiente si solutionarea cererilor, petitiilor si a sesizarilor.

- evidenta functiilor si a functionarilor publici din cadrul institutiei atestati pe post; evidenta cartilor de munca

- actualizeaza statele de functii si de personal, ca urmare a modificarilor intervenite si a organigramei institutiei;

- intocmirea fiselor de evaluare a personalului - fisele de evaluare individuale si fisele posturilor;

- intocmeste documentatia necesara in vederea emiterii de catre prefect a ordinului de numire in functie, de avansare ori de eliberare, dupa caz, a personalului din cadrul prefecturii;

- participa la activitatea comisiilor de examinare a candidatilor inscrisi la examen sau concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul unor unitati administrativ-teritoriale sau din cadrul institutiei.

- asigura executarea lucrarilor de arhivare in conformitate cu prevederile legale in materie.

- realizeaza aplicarea si respectarea prevederilor legale in domeniul financiar – contabil

- intocmeste proiectul de buget privind cheltuielile materiale si de capital ale institutiei si urmareste incadrarea in creditele acordate

- verifica si centralizeaza bugetele unitatilor administrativ teritoriale detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

- raspunde de evidenta bunurilor de inventar, mijloacelor banesti si altor valori materiale.

- raspunde de intocmirea conturilor de executie lunare si a darilor de seama contabile privind executarea planurilor de cheltuieli bugetare.

- efectueaza incasarile si platile in numerar si conduce evidenta operativa a acestora.


  Print