Cautare Informatii
Program audiente

Prefect MARIAN-IULIAN RASALIU

Miercuri, orele 13.00, sala Kronstadt (parter)

Subprefect CIPRIAN BANCILA

Joi, orele 8.30, sala Kronstadt (parter)
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE ELIBERARE ŞI EVIDENŢĂ A PAŞAPOARTELOR SIMPLE – str. Turnului nr. 13

Şef Serviciu interimar George Apetroaie – Miercuri, orele 13.00-15.00

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR – Str. Turnului nr. 13

Şef Serviciu Comisar sef  Popescu ViorelMarţi, orele 9.00 - 11.00

  


IMPORTANT

Problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei trebuie să fie prezentate de persoana care este vizată direct!

În cazul în care înscrierea se face on-line sau telefonic, la audienţă cetăţenii trebuie să prezinte documentele relevante pentru ilustrarea situaţiei semnalate!

În cazul în care se revine cu aceeaşi problemă pentru audienţă, noua plângere va fi înregistrată, fără ca solicitantul să mai intre în audienţă, iar răspunsul va fi furnizat în scris în termenul legal de 30 de zile!

În cazul în care cele sesizate nu pot fi rezolvate la audienţă, plângerea va fi înregistrată cu respectarea regimului juridic al unei petiţii, iar termenul de răspuns de 30 de zile se va calcula de la data primirii în audienţă!


Inscrierea in audienta

ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR ÎN AUDIENŢĂ ÎNSCRIEREA SE VA FACE PRIN:

 

1.      COMPLETAREA UNEI CERERI TIPIZATE LA BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL, PARTER, CAM. 1

 

            În formular se vor preciza:

-        problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei;

-        documentele ce vor fi anexate solicitării pentru înscriere în audienţă, pentru o informare prealabilă a instituţiei cu privire la situaţia semnalată

La acest formular se vor anexa copii după documentele ce ilustrează situaţia în care se află solicitantul! Dacă este posibil, se va anexa şi un memoriu.

 

 

2.      TELEFONIC (TEL. 0268-476.022)

 

            Solicitantul va trebui să ofere dispecerului informaţii privind:

-        problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei;

-        datele sale de contact (adresă, nr. telefon).

 

În cazul înscrierii la Biroul de Relaţii cu Publicul sau la telefon, fiecare persoană care se înscrie la audienţă va fi informată cu privire la:

-        data programării;

-        numărul de înregistrare (astfel încât să poată să urmărească răspunsul la petiţia sa, în cazul în care este necesar un interval de timp pentru soluţionare);

-        persoana din conducerea instituţiei care îl va primi în audienţă, în funcţie de problematica sesizării;

-        numărul camerei şi ora de începere a audienţelor.

 

 

3.      ON-LINE (PE ADRESA    www.prefecturabrasov.ro/contact.php)

 

În cazul înscrierilor on-line, confirmarea de primire se va face tot on-line, iar datele de înscriere vor fi transmise pe adresa de e-mail precizată de petiţionar, în cel mult 24 de ore de la înscriere.

 

ÎNSCRIEREA LA BIROUL DE RELAŢII CU PUBLICUL ŞI TELEFONIC SE POATE FACE PANA IN ZIUA ANTERIOARA ZILEI DE AUDIENTA!

 

ÎNSCRIEREA ÎN AUDIENŢĂ ON-LINE SE FACE PÂNĂ VINERI, ORA 12.00, URMÂND CA PROGRAMAREA SĂ VIZEZE SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE!

 


Petitie on line


  Print