Cautare Informatii
RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR

 

  Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot solicita radierea din circulaţie, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii.

    Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data:

    a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;

    b) scoaterii definitive din România a vehiculului;

    c) declarării furtului vehiculului;

    

    Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.

    Vehiculul pentru care poliţia rutieră a dispus radierea din circulaţie, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.

  Radierea se face pe baza urmatoarelor doumente:

-       certificatul de înmatriculare;

-       fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii ori a certificatului de atestare fiscală;

-       cerere + certificat de radiere ( formular tipizat).

-       documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile de mai sus.

     În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.


  Print