Cautare Informatii
        Instituţia Prefectului – Judeţul Brasov oferă posibilitatea cetăţenilor de a formula sesizări/petiții/reclamații cu privire la diferite aspecte sau situaţii.
        Pentru a primi un răspuns prompt şi avizat este necesar să completaţi formularul de mai jos, în care câmpurile sunt obligatorii (conform art.7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare).

  Print