Cautare Informatii
Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000

Natura 2000 este o reţea ecologică de arii protejate din statele membre ale UE. Crearea Reţelei Natura 2000 este o modalitate de a aplica măsuri de conservare privind menţinerea habitatelor şi speciilor de interes comunitar, pe întregul teritoriu al continentului european.

 La nivelul judeţului Braşov, în conformitate cu Ord 207/2006 privind constituirea bazei de date aferentă reţelei de situri Natura 2000, s-au cules date si pregătit documentaţii pentru 32 de propuneri de situri Natura 2000.

Prin Ord 1964/2007, in judetul Brasov s-au declarat 17 situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acestea sunt: Aninişurile de pe Tărlung, Bucegi, Ciucaş, Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Leaota, Muntele Tâmpa, Munţii Făgăraş, Pădurea Bogăţii, Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului, Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, Piatra Craiului, Piatra Mare, Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Postăvarul, Sighişoara-Târnava Mare. 

Dintre aceste situri, nouă au teritorii care se suprapun sau coincid cu ariile protejate declarate la nivel naţional: Parcul Natural Bucegi, Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Muntele Tâmpa, Pădurea Bogăţii, Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, Parcul Naţional Piatra Craiului, Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Postăvarul.

Prin HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, în judeţul Braşov  s-au declarat 7 situri de protecţie specială avifaunistică. Acestea sunt: Avrig-Scorei-Făgăraş, Dealurile Homoroadelor, Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, Munţii Bodoc-Baraolt, Pădurea Bogata, Piemontul Făgăraş, Podişul Hârtibaciului.

Ariile protejate declarate anterior siturilor de protecţie specială avifaunistică care sunt integrate sau se suprapun peste aceste situri sunt: Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacurile Rotbav şi Pădurea Bogăţii.

Unele dintre siturile Natura 2000 sunt interjudeţene, având teritorii care se întind pe suprafaţa mai multor judeţe, alături de judeţul Braşov.


Arii naturale protejate

In conformitate cu Legea nr.5/2000 şi a H.G. nr.2151/2004, 1581/2005 în  judeţul Braşov sunt 32 de arii protejate, dintre care două sunt parcuri naţionale/naturale (Piatra Craiului şi Bucegi).

In cea mai mare parte ariile protejate sunt stabile din punct de vedere ecologic. Pentru că rezervaţiile se află in fond forestier, ele sunt protejate natural. Din anul 1999 Parcul Naţional Piatra Craiului si din 2004, Parcul Natural Bucegi, au administraţie proprie, prin care se vor lua măsuri ferme de protejare a tuturor habitatelor aflate pe cuprinsul acestor parcuri.

Un procent de 80% din rezervaţii sunt in administrare silvică, restul fiind in administrarea primăriilor.

Conform Legii nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificata prin OUG 154/2008, ariile protejate din judeţul Braşov se incadrează în următorul regim de management ( conform tabelului anexat- conform IUCN): 

-          1 parc  naţional- Piatra Craiului

-          1 parc natural Bucegi

-          14 monumente ale naturii

-          14 rezervaţii naturale

-          2 arii de protecţie avifaunistică

 


  Print