Cautare Informatii
Inmatricularea unui vehicul

DOCUMENTE NECESARE INMATRICULARII UNUI VEHICUL ACHIZITIONAT DIN ROMANIA SI INMATRICULAT IN ROMANIA ( TRANSCRIERE )

 

    1. cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;( DOC/PDF)

    2. fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia; ( DOC/PDF)

    2”In situatia in care este prezentat noul model de contracte vanzare – cumparare unde sunt aplicate vizele oraganului fiscal nu se mai prezinta fisa de inmatriculare si nici atestatul fiscal

    3. cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

    4. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; Situatia 2”

    5. actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

    6. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

    7. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA), în termenul de valabilitate a acesteia;

    8. certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

    9. plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

   10. dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; 37 lei

   11.  dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar; in valoare de 40 lei, pentru numar la rand, respectiv 85 lei pentru numar preferential( se achita la ghiseu cu ocazia depunerii documentelor).

   12. procura speciala, după caz.

      Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute, şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie


  Print