Cautare Informatii
Telefon: 0268-475382
Fax: 0268-328642
E-mail: pasapoarte@prefecturabrasov.ro

INFORMARE PUBLICA

 

Persoana care solicită eliberarea paşaportului electronic şi livrarea acestuia la domiciliu/reşedinţă va completa o cerere suplimentară „CERERE LIVRARE CURIER”.

Opţiunea pentru livrarea paşapoartelor simple electronice, prin curier, se poate face numai la adresa de domiciliu sau de reşedinţă.

Nu vor putea opta pentru livrarea paşapoartelor simple electronice, prin curier, la adresa de domiciliu sau de reşedinţă, persoanele care doresc păstrarea în uz a paşaportului anterior valabil până la eliberarea noului document (curierul nu are competenţa de anulare a paşapoartelor anterioare sau de verifica existenţa acestora asupra titularilor).

Referitor la livrarea paşapoartelor simple electronice, prin curier la adresa de domiciliu sau de reşedinţă, vă informăm că incepând cu data de 01.04.2015 intră în vigoare un nou contract încheiat cu C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. Tariful solicitat pentru acest serviciu este de 7,97 lei inclusiv TVA.
În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori, după caz, la domiciliul sau la reşedinţa persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediţie, respectiv 7,97 RON (TVA inclus). Plata la livrare.

 


Numar de notificare a prelucrarii datelor cu caracter personal

  • Institutia Prefectului Judetul Brasov a notificat la A.N.S.P.D.C.P. activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul prelucrarii fiind de monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private (supraveghere video cu circuit inchis), de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple Brasov, primind numarul de inregistrare 18677 ca operator de date cu caracter personal.
  • Institutia Prefectului Judetul Brasov a notificat la A.N.S.P.D.C.P. activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, scopul prelucrarii fiind de solutionarea cererilor de eliberare a pasapoartelor simple temporare, pasapoartelor simple electronice de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple Brasov, primind numarul de inregistrare 9394 ca operator de date cu caracter personal.

 


Img Dreapta

Sesizaţi faptele de corupţie ale funcţionarilor Ministerului Administraţiei şi Internelor la 0800806806 – linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie  sau la Biroul Anticorupţie pentru Judeţul Braşov, telefon 0268/311624, 0268/311617, e-mail:  babv_dga@mai.gov.ro


O.U.G. NR. 207/04.12.2008

  INCEPAND CU DATA DE 15.12.2008 SE APLICA O.U.G. NR. 207/04.12.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate - NU SE MAI PRIMESC CERERI DE INCLUDERE A MINORILOR SUB 14 ANI, PENTRU ACESTIA SE VOR ELIBERA NUMAI PASAPOARTE INDIVIDUALE.


Protectia datelor cu caracter personal

În scopul emiterii paşaportului cetăţenii au obligaţia de a-şi da consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar în acest sens, în submeniul „FORMULARE TIPIZATE” veti gasi „ANEXA- protectia datelor cu caracter personal” pe care o puteti tipări.

Pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul serviciului, sau la Serviciul Secretariat din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.


  Print