Cautare Informatii
LEGISLATIE - PRINCIPALELE MODIFICARI APARUTE PRIVIND PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE


DETALII PERMIS DE CONDUCERE


 

Prezentarea Serviciului Public Comunitar

Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Brasov

 

1.       Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (pe scurt S.P.C.R.P.C.I.V.) au fost infiintate in baza Ordonantei de Guvern nr. 83/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatricularea vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002 si a  Hotararii de Guvern nr. 1767/2004, modificata prin HG 656/2011, privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatricularea vehiculelor.

2.       S.P.C.R.P.C.I.V.  sunt servicii publice, organizate la nivelul fiecarui judet, in structura aparatului propriu de specialitate al prefectului, facand parte integranta din organigrama Institutiei Prefectului.

3.       Principalele atributii ale SPCRPCIV :

a.      Organizeaza examenele pentru obtinerea permiselor de conducere in conditiile legii;

b.      solutioneaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare  si a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere,  editare si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a autorizatiilor provizorii de circulatie, eliberare a placilor cu numere de inmatriculare, precum si de evidenta informatizata a conducatorilor auto si a vehiculelor rutiere,  in conditiile legii;

c.      Constituie, actualizeaza si valorifica registrul de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, in conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

d.      Monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;

e.      Primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, stampilelor si sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;

f.        Gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatilor proprii;

g.      Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;

h.      In exercitarea atributiilor legale specifice, coopereaza cu serviciile publice comunitare de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple, cu cele locale si judetene de evidenta persoanelor;

-         activitatile prevazute mai sus constituie serviciu public si se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii;

4.       Organigrama SPCRPCIV Brasov  cuprinde : 5 ofiteri, 17 agenti si 2 personal contractual:

a.      Sef serviciu – comisar sef de politie Cretu C. Cristian Dorel;

b.      Compartiment Regim Permise de Conducere;

1 ofiter , 3 agenti de politie si 1 personal contractual;

c.      Compartiment Examinari ;

2 ofiteri, 5 agenti de politie

d.      Compartiment Inmatriculare si Evidenta Vehiculelor Rutiere;

1 ofiter, 9 agenti de politie ;

e.      Compartiment informatic ;

                                            1 personal contractual - analist programator ajutor

5.       Program pentru public :

Luni: 8.30 – 16.30

Marti: 8.30 – 16.30

Miercuri: 8.30 – 18.30

Joi: 8.30 – 16.30

Vineri: 8.30 – 16.30

 

Sala de examinare pentru permise de conducere :

Luni, Marti, Miercuri si Joi          8:30 – 12:00 si 13:00 - 15:00

Vineri                 8:30 – 12:00

Ultima vineri din luna nu se sustin examene la proba teoretica.

 

6.       Alte date:

-        SEDIU:           BRASOV, Str Turnului nr. 13

-        TELEFOANE: 0268.314806

-        FAX:               0268 319526

-        E-mail:            permise@prefecturabrasov.ro, inmatriculari@prefecturabrasov.ro

-         PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU :   MARTI     09.00 – 11.00


Sef serviciu - CRETU CRISTIAN DOREL


  Print