Cautare Informatii
Telefon: - inmatriculari autovehicule 0268-548040
              - permise 0268-548041

Fax: 0268-328642
Email: inmatriculari@prefecturabrasov.ro


Informare privind plata taxelor de inmatriculare şi permise de conducere incepand cu data de 01.02.2017


ANUNT

In conformitate cu dispozitiile in vigoare, va informam ca operatiunile de inmatriculare / transcriere pentru autovehiculele supuse achitarii timbrului de mediu, nu pot fi efectuate pana nu ne sunt confirmate datele privind achitarea taxei, prin sistemul informatic, de catre ANAF.
In acest moment, in functie de ora la care s-a efectuat plata timbrului de mediu, pentru Municipiul Brasov, termenul de confirmare este de una – doua zile lucratoare. Pentru taxele achitate in alte localitati din judetul Brasov, termenul de confirmare este de o zi lucratoare.
Va multumim pentru intelegere.

SEFUL SERVICIULUI


LEGISLATIE - PRINCIPALELE MODIFICARI APARUTE PRIVIND PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE


DETALII PERMIS DE CONDUCERE


 

Prezentarea Serviciului Public Comunitar

Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Brasov

 

1.       Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (pe scurt S.P.C.R.P.C.I.V.) au fost infiintate in baza Ordonantei de Guvern nr. 83/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatricularea vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002 si a  Hotararii de Guvern nr. 1767/2004, modificata prin HG 656/2011, privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatricularea vehiculelor.

2.       S.P.C.R.P.C.I.V.  sunt servicii publice, organizate la nivelul fiecarui judet, in structura aparatului propriu de specialitate al prefectului, facand parte integranta din organigrama Institutiei Prefectului.

3.       Principalele atributii ale SPCRPCIV :

a.      Organizeaza examenele pentru obtinerea permiselor de conducere in conditiile legii;

b.      solutioneaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare  si a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere,  editare si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a autorizatiilor provizorii de circulatie, eliberare a placilor cu numere de inmatriculare, precum si de evidenta informatizata a conducatorilor auto si a vehiculelor rutiere,  in conditiile legii;

c.      Constituie, actualizeaza si valorifica registrul de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, in conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte;

d.      Monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;

e.      Primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, stampilelor si sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;

f.        Gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatilor proprii;

g.      Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;

h.      In exercitarea atributiilor legale specifice, coopereaza cu serviciile publice comunitare de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple, cu cele locale si judetene de evidenta persoanelor;

-         activitatile prevazute mai sus constituie serviciu public si se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii;

4.       Organigrama SPCRPCIV Brasov  cuprinde : 5 ofiteri, 17 agenti si 2 personal contractual:

a.      Sef serviciu – comisar sef de politie Popescu Viorel;

b.      Compartimentul Relatii Publice si Arhivare

c.      Compartimentul Regim Permise de Conducere;

d.      Compartiment Examinari ;

e.      Compartiment Inmatriculare si Evidenta Vehiculelor Rutiere;

f.      Compartiment informatic ;

        5.       Program pentru public : Ghisee Permise si Inmatriculari

                  LUNI, MARTI, JOI, VINERI : 8.30 - 12.00 si 12.30 – 16.30

                  MIERCURI: 8.30 - 12.00 si 12.30 - 18.00 

 Sala de examinare - proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere :

                                    LUNI - VINERI -  08.30 - 12.00rn

                                   

6.       Program eliberare documente:

                                    MIERCURI  -  10.30 - 18.30 

 

7.       Alte date:

-        SEDIU:           BRASOV, Str Turnului nr. 13

-        TELEFOANE: 0268.314806

-        FAX:               0268 319526

-        E-mail:            permise@prefecturabrasov.ro, inmatriculari@prefecturabrasov.ro

-         PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU :   MARTI     10.00 – 12.00


  Print