Cautare Informatii
ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE SE EFECTUEAZĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 

1. In cazul pierderii / deteriorarii certificatului de înmatriculare:

    a) cererea solicitantului;

    b) cartea de identitate a vehiculului;

    c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;

    d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;

    e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 

   Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului

 

2. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:

    a) cererea solicitantului;

    b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

    c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită;

    d) vechiul certificat de înmatriculare;

    e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;

    f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

   

  3.  În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele prevăzute, plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare

 

  În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute, dacă cererea pentru păstrarea acesteia şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens.


  Print