Cautare Informatii
CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

Atribuţii:

- Consiliază prefectul în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii;

- Asigură legătura cu instituţiile abilitate în vederea realizării obiectivelor prefectului, respectarea legilor, apărarea drepturilor cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;

-         Verifică respectarea legalităţii şi documentele întocmite referitoare la restituirea proprietăţilor solicitate de cetăţeni în temeiul legii;

-         Desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului;

-         Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;

-         Ca urmare a acţiunilor întreprinse, elaborează rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate pe care le comunică prefectului.

-         Participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului;

-         Efectuează controlul conform planului judeţean sectorial de acţiune împotriva corupţiei;verifică, respectarea legislaţiei privind reforma economică şi administrativă, procesul de privatizare şi postprivatizare, precum şi aplicarea mecanismelor economiei de piaţă;

-         Controlează modul de utilizare a creditelor contractate şi garantate de unităţile administraţiei publice locale, precum şi a celor acordate instituţiilor din subordinea Guvernului de către organismele financiare internaţionale;

-         Verifică utilizarea alocaţiilor şi subvenţiilor bugetare;

-         Controlează realizarea investiţiilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, precum şi cele finanţate din bugetul judeţean şi bugetele locale;

-         Verifică modul de administrare a patrimoniului instituţiilor publice;

-         Verifică cauzele producerii avariilor la obiectivele economice de stat sau dacă sunt în pericol asemenea obiective;

-         Controlează modul de asigurare a protecţiei economico-sociale şi a sănătăţii populaţiei;

-         Analizează şi verifică activitatea organelor de control din instituţiile şi serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale autorităţilor administraţiei publice locale;

-         Verifică şi soluţionează sesizările adresate prefectului cu grad ridicat de dificultate.

-         Urmăreşte modul de aplicare a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică

-         Verifică dosarele depuse în conformitate cu Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Alte atributii

-         Cercetarea şi rezolvarea altor lucrări repartizate de Prefect

-         Numirea în comisiile de disciplină, de achiziţii

-         Pregătirea organizării şi desfăşurării alegerilor ( locale, parlamentare şi prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumului naţional sau local)

-         Raportor judeţean privind domeniul traficului de persoane la nivelul judeţului.

 

 


  Print