Cautare Informatii
 AUTORIZAREA PROVIZORIE PENTRU CIRCULAŢIE

A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR

 

    1. cererea solicitantului;

    2. dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia;

    3. copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

    e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

    f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu şi a garanţiei de returnare a acestora;

    g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;

    h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;

    i) documentele de inmatricuare emise de autoritatile straine extracomunitare (original si copie) 

     Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.


AUTORIZARE PROVIZORIE VEHICUL NEINMATRICULAT


AUTORIZAREA PROVIZORIE DE CATRE SOCIETĂŢILE ABILITATE SĂ COMERCIALIZEZE VEHICULE NOI SAU SOCIETĂŢILE DE LEASING

 Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună.

  

DOCUMENTE NECESARE

a)   cererea solicitantului;

b)   copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;

c)   dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;

d)   documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;

e)   dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;

f)     dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu.

 

Documentele prevazute la punctul b) se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie.


AUTORIZAREA PROVIZORIE DE CATRE SOCIETĂŢILE ABILITATE SĂ COMERCIALIZEZE VEHICULE NOI SAU SOCIETĂŢILE DE LEASING


  Print