Cautare Informatii
Intâlnire de lucru cu secretarii tuturor primăriilor din Județul Brașov

(26-02-2017)

Vineri 24.02.2017, la sediul Instituției Prefectului Județului Brașov a avut loc o întâlnire de lucru cu secretarii tuturor primăriilor din Județul Brașov. La ședință au participat conducătorii Trezoreriei Mun. Brașov și Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură. Au prezentate și dezbătute : întocmirea , fundamentarea și aprobarea proiectului bugetului local, modul de administrare a pășunilor comunale în contextul legislației actuale, actualizarea domeniului public și privat al u.a.t- urilor, situația cererilor nesoluționate având ca obiect legile fondului funciar și Legea nr.10/2001, comunicarea actelor administrative către Instituția Prefectului Județului Brașov, respectarea Normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare a actelor administrative, respectarea Legii nr.52/2003, privind transparența decizională.

Întâlnirea a fost condusă de domnul prefect Ciprian Băncilă, care a solicitat primăriilor implicare și responsabilitate în problemele discutate, cu accent pe fundamentarea bugetului local și finalizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate în baza legilor fondului funciar.

,, Autorităților publice locale le revine obligația de a asigura transparența actelor administrative și consultarea cetățenilor în orice problemă de interes local” ”, a declarat prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă.« Inapoi la pagina anterioara