Cautare Informatii
Număr aproape dublu de titluri de proprietate emise de Instituţia Prefectului judeţul Braşov!

(12-01-2017)

 Dacă în septembrie 2016 au fost emise 970 de titluri, la începutul lunii ianuarie cifra acestora a ajuns la 1878.

1 ianuarie 2017 a fost data limită până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar au avut obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. În acest context, s-a solicitat Unităţilor Administrativ Teritoariale ca documentaţiile tehnice, care îndeplinesc condiţiile de legalitate, impuse de legile fondului funciar, să fie transmise în regim de urgenţă la O.C.P.I Braşov( Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) în vederea redactării titlurilor de proprietate.

“Am participat şi susţinut, împreună cu subprefctul Georgeta Diana Borş, şedinţele de instruire desfăşurate în parteneriat cu reprezentanţii O.C.P.I Braşov(Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)/ Comisiile locale de fond funciar, în vederea rezolvării tuturor cererilor de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. Astfel, până la începutul lunii ianuarie au fost emise un număr de 1878 de titluri de proprietate. Am făcut demersuri în sensul contractării de lucrări topografice de către localităţile din judeţ, în vederea demarării procedurilor privind introducerea cadastrului sistematic conform Legii 7/1996. De asemenea, am insistat pe lângă comisiile locale de fond funciar să soluţioneze toate cererile de retrocedare în conformitate cu art.8 din legea 165/2013. Am acordat îndrumări metodologice, în ceea ce priveşte întocmirea dosarului de despăgubiri, privind acordarea de măsuri compensatorii pentru persoanele îndreptăţite. Am depus diligenţe astfel încât toate titlurile executorii privind legile de reparaţie să fie puse în aplicare de îndată de către comisiile locale” a declarat prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă.

În decursul anului 2016, până la numirea subprefectului, în luna septembrie, Comisia Judeţeană a continuat activitatea având întâlniri săptămânale, prilej cu care au fost adoptate un număr de 517 hotărîri, având ca obiect punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti, atribuirea de terenuri aferente construcţiei în proprietatea deţinătorilor de drept a acestora, dar şi rectificări de titluri de proprietate.« Inapoi la pagina anterioara