Cautare Informatii
“FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU SISTEMATIC”

(05-08-2016)

          Prefectul Ciprian Băncilă a participat la sediul OCPI Brașov la o ședință de informare a autorităților publice locale brașovene, având ca temă accesarea finanțării pentru demararea de către unitățile administrativ teritoriale a programului de cadastru sistematic – general la nivel de sector cadastral, pentru imobilele terenuri (terenuri cu sau fără construcții) situate în extravilanul localităților, în zonele de aplicare a legilor fondului funciar.
În deschiderea ședinței, Prefectul Braşovului a solicitat edililor să trateze cu maximă seriozitate și promptitudine această posibilitate de finanțare. “Finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic va accelera procesul de retrocedare și punere în posesie, fiind un sprijin real atât pentru primării cât și pentru cetățeni. Procedura accesării finanțării trebuie finalizată cât mai rapid, astfel încât până la sfârșitul anului să avem finalizate lucrările la cât mai multe sectoare cadastrale. Vă rog să acordați atenție și posibilității de a obține cofinanțare, pentru măsurătorile terenurilor situate în intravilanul localităților. “, a declarat prefectul Ciprian Băncilă.
        Conform prevederilor OUG 35/2016, fiecare unitate administrativ teritorială va putea contracta lucrări de specialitate în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică sau juridică autorizată să execute lucrări de cadastru, iar plata lucrărilor de cadastru sistematic executate se va face de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în baza unui contract de finanțare semnat de O.C.P.I.Brașov, finanațare ce nu poate depăși suma de 30.000 euro/anual/unitate administrativ-teritorială.
           Conducerea OCPI Brașov a prezentat soluțiile tehnice și economice de achiziție a serviciilor și s-a acordat atenție elementelor de noutate privind intabularea terenurilor.
         O.C.P.I Brașov a specificat faptul că în urma finalizării lucrărilor de cadastru sistematic, la nivel de sector cadastral, toate imobilele din sectorul cadastral vor fi înscrise din oficiu în cartea funciară, fără costuri pentru proprietari sau unitatea administrativ teritorială.« Inapoi la pagina anterioara